Подлежит ли обязательной регистрации НДС единоналожник, превысивший оборот в 300 тыс.грн.?


Згідно з пп. 2 п. 291.4 ст. 291 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) до платників єдиного податку, які відносяться до другої групи, належать фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку або населенню, виробництво або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

а) не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

б) обсяг доходу не перевищує 1000000 гривень.

Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб - підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група 70.31 КВЕД ДК 009:2005), а також здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння. Такі фізичні особи - підприємці належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для третьої групи.

Пп. 181.1 ст. 181 р. V Кодексу встановлено, що у разі якщо загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з цим розділом, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп'ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 300000 гривень (без урахування податку на додану вартість), така особа зобов'язана зареєструватися як платник податку в органі державної податкової служби за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) з дотриманням вимог, передбачених статтею 183 цього Кодексу, крім особи, яка є платником єдиного податку.

Отже, платник єдиного податку другої групи не підлягає обов’язковій реєстрації платником ПДВ.

На питання: Чи підлягають обов’язковій реєстрації платниками ПДВ платники ЄП, що застосовують ставку 5%, при перевищенні сукупних обсягів постачання товарів/послуг за останні 12 календарних місяців понад 300 тис. грн.?

Повна відповідь Коротка: Платники єдиного податку, що застосовують ставку 5%, при перевищенні сукупних обсягів постачання товарів/послуг за останні 12 календарних місяців понад 300 тис. грн. обов’язковій реєстрації платником ПДВ не підлягають. При цьому, платники єдиного податку третьої та четвертої груп, які застосовують ставку 5% та здійснюють виключно постачання послуг платникам ПДВ, обсяги яких за останні 12 календарних місяців сукупно перевищують 300 тис. грн., можуть за власним бажанням зареєструватися платниками ПДВ та здійснити перехід на ставку єдиного податку у розмірі 3 відсотків з календарного кварталу, що настає за кварталом, в якому обсяги постачання послуг платникам ПДВ перевищили 300 тис. грн.. Крім того, в заяві за ф. №1-ПДВ, яка подається не пізніше 10 числа календарного місяця, що настає за місяцем, в якому вперше досягнуто обсягу оподатковуваних операцій 300 тис. грн., такий платник податку повинен вказати бажаний день реєстрації платником ПДВ, який відповідає першому дню календарного кварталу, з якого такий платник матиме право на застосування ставки єдиного податку у розмірі 3 відсотків.

Відповідно до п.181.1 ст.181 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) у разі якщо загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з р.V ПКУ, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп'ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 300 тис. грн. (без урахування ПДВ), така особа зобов'язана зареєструватися як платник податку в органі державної податкової служби за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) з дотриманням вимог, передбачених ст.183 ПКУ, крім особи, яка є платником єдиного податку. Підпунктом 14.1.139 п.14.1 ст.14 ПКУ передбачено, що для цілей р.V ПКУ, під визначення "особа" підпадають, зокрема: суб'єкт господарювання - юридична особа, в тому числі підприємство з іноземними інвестиціями, незалежно від форми та часу внесення таких інвестицій (крім юридичних осіб, якими застосовується ставка єдиного податку у розмірі 5 відсотків, за винятком юридичних осіб - платників єдиного податку, які здійснюють постачання послуг (робіт) платникам ПДВ і обсяг такого постачання за останні 12 календарних місяців сукупно перевищує обсяг, визначений п.181.1 ст.181 ПКУ); фізична особа (громадянин України, іноземець та особа без громадянства), яка здійснює діяльність, що належить згідно із законодавством до підприємницької (крім фізичних осіб - підприємців, визначених у пп.1 і пп.2 п.291.4 ст.291 ПКУ, та фізичних осіб - підприємців, визначених у пп.3 п.291.4 ст.291 ПКУ, якими застосовується ставка єдиного податку у розмірі 5 відсотків, за винятком фізичних осіб - підприємців, визначених у пп.3 п.291.4 ст.291 ПКУ, які здійснюють постачання послуг (робіт) платникам ПДВ і обсяг такого постачання за останні 12 календарних місяців сукупно перевищує обсяг, визначений п.181.1 ст.181 ПКУ), та/або ввозить товари на митну територію України. Згідно із пп."г" пп. 4 п. 293.8 ст.293 ПКУ  ставка єдиного податку, визначена для третьої і четвертої груп у розмірі 3 відсотки, може бути обрана платником єдиного податку, що застосовує ставку єдиного податку в розмірі 5 відсотків, у разі постачання ним послуг (робіт) платникам ПДВ і якщо обсяг такого постачання за останні 12 календарних місяців сукупно перевищує обсяг, визначений п.181.1 ст.181 р.V ПКУ, та реєстрації такого платника єдиного податку платником ПДВ у порядку, встановленому р.V ПКУ, шляхом подання заяви щодо зміни ставки єдиного податку не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу, в якому здійснено реєстрацію платником ПДВ. Пунктом 183.4 ст.183 визначено, що у разі зміни ставки єдиного податку відповідно до пп."г" пп. 4 п. 293.8 ст.293 ПКУ, реєстраційна заява подається у строк, визначений п.183.2 ст.183 ПКУ. Враховуючи наведене, платники єдиного податку, що застосовують ставку 5%, при перевищенні сукупних обсягів постачання товарів/послуг за останні 12 календарних місяців понад 300 тис. грн. обов’язковій реєстрації платником ПДВ не підлягають. При цьому, платники єдиного податку третьої та четвертої груп, які застосовують ставку 5% та здійснюють виключно постачання послуг платникам ПДВ, обсяги яких за останні 12 календарних місяців сукупно перевищують 300 тис. грн., можуть за власним бажанням зареєструватися платниками ПДВ та здійснити перехід на ставку єдиного податку у розмірі 3 відсотків з календарного кварталу, що настає за кварталом, в якому обсяги постачання послуг платникам ПДВ перевищили 300 тис. грн.. Крім того, в заяві за ф. №1-ПДВ, яка подається не пізніше 10 числа календарного місяця, що настає за місяцем, в якому вперше досягнуто обсягу оподатковуваних операцій 300 тис. грн., такий платник податку повинен вказати бажаний день реєстрації платником ПДВ, який відповідає першому дню календарного кварталу, з якого такий платник матиме право на застосування ставки єдиного податку у розмірі 3 відсотків.

 

За матеріалами Департаменту взаємодії із ЗМІ та громадськістю.