Порядок надання витягів та довідок, оприлюднення відомостей з з реєстру платників податку на додану вартість


Замість СВІДОЦТВА про реєстрацію платника ПДВ, безкоштовно протягом 2-х робочих днів, будемо отримувати ВИТЯГ з реєстру платників ПДВ.

Запит про отримання витягу з реєстру платників податку на додану вартість за формою № 1-ЗВР подається особисто платником податку або уповноваженою на це особою або надсилається поштою до контролюючого органу за основним місцем обліку платника податків. Усі розділи запиту підлягають заповненню.

У запиті зазначаються критерії пошуку відомостей у Реєстрі (індивідуальний податковий номер платника податку або податковий номер платника податків), а також вказується спосіб отримання витягу з Реєстру (поштою або безпосередньо в контролюючому органі).

Запит обов'язково має бути підписаний заявником із зазначенням дати.

Витяг з реєстру платників податку на додану вартість за формою № 2-ВР формується за відповідним критерієм пошуку та містить відомості з Реєстру, які є актуальними на дату формування витягу.

У формі витягу зазначаються:

 • найменування або прізвище, ім’я та по батькові платника;
 • індивідуальний податковий номер платника податку;
 • дата податкової реєстрації;
 • термін дії реєстрації платника податку;
 • дата реєстрації суб’єктом спеціального режиму оподаткування;
 • перелік видів діяльності сільськогосподарського підприємства, на які поширюється дія спеціального режиму оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства;
 • дата внесення запису про види діяльності.

У витягу найменування (прізвище, ім'я, по батькові) та місцезнаходження (місце проживання) платника ПДВ вказуються повністю, усі поля витягу заповнюються способом комп'ютерного друку та виконуються українською мовою прописними літерами.

Витяг підписується посадовою особою контролюючого органу та скріплюється відповідною печаткою.

За запитом платника податку контролюючий орган надає безоплатно та безумовно протягом двох робочих днів, що настають за днем отримання такого запиту, витяг з Реєстру. Витяг діє до внесення змін до Реєстру.

За запитом у електронній формі платників податку, які подають податкові декларації засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством, контролюючі органи надають безкоштовно протягом 5 робочих днів від дати надходження такого запиту інформацію, що оприлюднюється відповідно до пункту  цього розділу.

Запит про отримання довідки з реєстру платників податку на додану вартість за формою № 1-ЗДР надсилається на офіційний веб-портал Міністерства доходів і зборів України. Усі розділи запиту підлягають заповненню.

У запиті щодо кожного контрагента – об'єкта запиту вказується індивідуальний податковий номер платника податку.

 За результатами перевірки наявності записів у Реєстрі у довідці з реєстру платників податку на додану вартість за формою № 2-ДР  щодо кожного об'єкта запиту надаються такі  відомості:

 • найменування або прізвище, ім’я та по батькові платника;
 • індивідуальний податковий номер платника податку;
 • дата податкової реєстрації;
 • термін дії реєстрації платника податку;
 • дата анулювання реєстрації;
 • причина анулювання реєстрації;
 • підстава для анулювання реєстрації;
 • дата реєстрації суб’єктом спеціального режиму оподаткування;
 • дата виключення з реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування;
 • дата, з якої сільськогосподарське підприємство вважається платником зазначеного податку на загальних підставах.

Міністерство доходів і зборів України протягом 5 робочих днів від дати надходження запиту надсилає довідку засобами телекомунікаційного зв'язку на адресу електронної пошти платника податку, з якої надійшов запит.